Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Produkt- och produktionsutveckling

DigiMission

Mot bakgrund till de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet DigiMission mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2019-01-01

Avslut

2020-11-15

Huvudfinansiering

Tillväxtverket

Samarbetspartners

Eskilstuna Fabriksförening, Södertälje Science Park och Stiftelsen Svensk Industridesign

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

016-15 51 95

anna.bird@mdh.se

Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet.

Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö. Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

Till toppen