Text

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Värdedriven innovation och framsyn

Digilyftet

Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

The project will build on the Productionslyftet experience and methodology.

Till toppen