Text

Produkt- och produktionsutveckling

Digilyftet

Digilyftet will create a method for supporting SMEs through the digitalisation process.

Avslutat

Start

2016-04-19

Avslut

2016-12-31

Huvudfinansiering

Tillväxtverket

Samarbetspartners

Göteborgs Tekniska College, RISE Research Institutes of Sweden, Blue Institute, MITC AB, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science and Swerea IVF.

Projektansvarig vid MDH

Processledare

Anna Bird

+4616155195

anna.bird@mdh.se

The project will build on the Productionslyftet experience and methodology.