Text

Digitalisering

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Heterogena system

Produkt- och produktionsutveckling

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stadsbilder – den kollaborativa ”brandingen” av en stad

Projektet syftar till att studera olika bilder och föreställningar av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Utgångspunkten är att föreställningarna påverkas av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, och inte enbart av marknadsföringsinsatser.

Avslutat

Start

2006-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Professor i företagsekonomi

Anette Hallin

021-15 17 93

anette.hallin@mdh.se

No partial template found

Beskrivning av projektet

”Marknadsföring” och ”branding” anses, ur ett traditionellt perspektiv, vara de aktiviteter som marknadsförare gör. Men bilderna och föreställningarna om en plats eller en region är inte endast resultatet av marknadsförarnas aktiviteter, utan av en mängd aktiviteter som pågår i och kring staden, där många olika aktörer är involverade. Detta projekt syftar till att studera olika bilder av staden, där Stockholm utgör det empiriska fallet. Varifrån kommer de? Hur växer de fram? Hur hänger de ihop? Olika slags empiriska källor används och analyseras: musik, skönlitteratur, guideböcker, näringsidkares informationsmaterial osv. Resultaten visar på att bilden av staden som en pågående, performativ process.

Projektledare:

Anette Hallin, universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation, Mälardalens högskola
Peter Dobers, professor i företagsekonomi, Mälardalens högskola

 

Till toppen