Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem?

De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser.

Avslutat

Start

2015-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Samarbetspartners

Västerås kommun, Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor / Excellent lärare/Prodekan

Magnus Hoppe

021-10 73 85

magnus.hoppe@mdh.se

Projektbeskrivning

De senaste decenniernas utveckling med globalisering, digitalisering och normförändringar har skapat nya utmaningar för samhällets aktörer. Dessa är alltför komplexa för att kunna bemötas av enskilda aktörer. I stället krävs samarbete och samverkan över organisatoriska gränser. Detta forskningsprojekt, som utförs inom ramen för Samhällskontraktet, syftar till att utveckla begrepp och modeller som hjälper till att förstå de organisatoriska problem som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa de samhällsproblem de ansvarar för.

Samverkansprojektet är ett 3-årigt projekt som syftar till att studera de organisatoriska utmaningar som samhällets aktörer står inför när det gäller att lösa aktuella samhällsproblem. I fokus ligger särskilt organisationernas värdeskapande förmågor i samverkan; lärande och innovation som syftar till att överbrygga de "mellanrum" som ibland kan uppstå när frågor "faller mellan stolarna".

Publikationer:

Projektets publikationer i Diva

Projektdeltagare:

Docent Magnus Hoppe (projektledare)

Docent Anette Hallin

Fil. dr Bozena Guziana

Fil. lic. Marie Mörndal

Till toppen