Text

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Avslutat

Start

2017-03-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

+4616153686

mehrdad.darvishpour@mdh.se

Om projektet

Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Under fyra års tid kommer forskare vid MDH att följa ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland. Studien fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv. Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.

I arbetsgruppen representeras samtliga verksamhetsområden inom Samhällskontraktet: hälsa och välfärd, skolutveckling, hållbar samhällsutveckling samt framtidens arbetsliv.

Det första delprojektet kommer att avrapporteras i slutet av 2017. Det planeras också ett öppet seminarium kring projektets resultat under våren 2018. Om projektet får fortsatt finansiering är planen att forskningen kommer att pågå under ytterligare tre år för att följa ungdomarnas integration och jämställdhetsutveckling.

Finansiär:

Samhällskontraktet

Forskningsinriktning:

Hållbar samhällsutveckling (HSU)

Projektdeltagare:

HVV/fil. dr Mehrdad Darvishpour (projektledare)

HVV/docent Ildikó Asztalos Morell

EST/docent Magnus Hoppe

UKK/professor Niclas Månsson