Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

LIF - Ledarskap i förändring

I detta projekt följer forskarna två avdelningar på en kommun där delat ledarskap introduceras för att leda verksamheten på ett mer inkluderande sätt och utveckla ett mer samverkande arbetssätt.

Denna förändringen behövs för att kunna möta samhällets utmaningar och organisationens uppdrag på ett bättre sätt genom att använda kompetenserna mer effektivt. Genom att studera utvecklingen på nära håll kommer projektet att generera insikt och kunskap om vad som behövs för att kunna genomföra en sådan förändring och vilka fallgropar som kan finnas att hantera.

Start

2021-01-01

Planerat avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Inti Lammi

016-15 32 61

inti.lammi@mdh.se

No partial template found

Syfte

Projektets syfte är att förstå hur delat, inkluderande ledarskap kan införas parallellt med ett samverkande arbetssätt i Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun.


Projektmål

Som ett följeforskningsprojekt så ämnar projektet till att ge stöd och råd vid omorganiseringen - och forskningen i sig följer en samproducerande logik.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Fredliga och inkluderande samhällen. FN:s globala mål 16.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen