Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Humankapital och innovationer

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Professor i nationalekonomi

Clas Eriksson

021-10 15 45

clas.eriksson@mdh.se

Projektet undersöker sambanden mellan humankapital och innovationer i den ekonomiska tillväxtprocessen med hjälp av en modell med endogen ekonomisk tillväxt. Analysen fokuserar på incitamenten att investera i humankapital och hur dessa påverkas av skatter på inkomster från humankapital och andra former av ekonomisk politik. I motsats till resultat från flera andra tillväxtmodeller, finner vi att skatten på humankapitalinkomster har en substantiell negativ effekt på uppbyggnaden av humankapital. Detta sänker i sin tur tillväxttakten i produktion och inkomster.

Till toppen