Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

En typologisering av boendes föreställningar om bostadsbyggande i Västerås olika stadsdelar

Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.

Start

2020-02-04

Planerat avslut

2021-02-05

Huvudfinansiering

Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning

Samarbetspartners

Västerås stad

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i statsvetenskap

Terence Fell

+4621107390

terence.fell@mdh.se

Projektet ämnar identifiera förutsättningarna för byggandet av en socialt hållbar stadsdel (Sätra) i Västerås. Det innebär bland annat att vi måste veta vilka de tänkbara boende kommer att vara och vilka krav de har på såsväl boende- som upplåtelseformer samt den fysiska och sociala miljön. En central fråga som berörs är: Hur är graden av acceptans för att blanda olika sociala grupper i den nya stadsdelen?

För att kunna kartlägga dessa föreställningar och uppfattningar kommer forskarna genomföra två enkätundersökningar. Den första sker i två nybyggda medelklassområden: Öster Mälarstrand och Lillhamra. Den andra sker i de gamla arbetarklassområdena Jakobsberg, Pettersberg och Hammarby. Det är från dessa och liknande områden som merparten av Sätras boende kommer. 

 

Projektmål

Projektet har som mål att

  • engagera de boende i två olika typer av stadsdelar
  • förankra deras kunskap och erfarenheter i stadsplanering
  • publicera resultat från de båda enkätundersökningarna och bidra i bred bemärkelse till en hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Fär att uppnå målen kommer forskarna bland annat att utveckla nya digitala metoder för att engagera boende att delta i enkätundersökningarna. Forskarna kommer dessutom kontinuerligt samverka med Västerås stads samhällsplanerare.