Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

V-trustEE

Avslutat

Start

2017-12-01

Avslut

2018-06-30

Huvudfinansiering

Vinnova

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden, SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science

Projektansvarig vid MDH

Professor i datakommunikation

Mats Björkman

+4621107037

mats.bjorkman@mdh.se