Text

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Förnybar energi

Digitalisering

Resurseffektivisering

Heterogena system

Ubiquitous Computing

Teknisk matematik

Robotik

Medicinsk teknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Tillförlitlig programvaruteknik

Redovisning och ekonomistyrning

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

Produkt- och produktionsutveckling

Lärande och optimering

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Industriell programvaruteknik

Datakommunikation

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Design av realtidssystem

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Cyber-fysisk systemanalys

Algebra och Analys med tillämpningar

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Artificiell intelligens och intelligenta system

V-trustEE

Projektansvarig vid MDH

Professor i datakommunikation

Mats Björkman

021-10 70 37

mats.bjorkman@mdh.se

No partial template found
Till toppen