Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitalisering

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och ekonomistyrning

Resurseffektivisering

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Ubiquitous Computing

V-trustEE

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen