Text

Robotik

Unicorn -Sustainable, peaceful and efficient robotic refuse handling

Avslutat

Start

2017-10-25

Avslut

2020-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

This research relates to the following sustainable development goals

Industry, innovation and infrastructure. Sustainable development goal 9.

Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Konsumtion och produktion. FN:s globala mål 12.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen