Text

Datakommunikation

TAIPA - Taktil och ambient interaktion för processautomation

Huvudfinansiering

Vinnova

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i datalogi

Rikard Lindell

+4621151759

rikard.lindell@mdh.se