Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

System för dynamisk matchning av flygunderhållsförmågor och taktiska behov med maskininlärning och stora data

Underhålls- och supportsystem behöva förmågan att samverka med andra system i nätverk samt funktioner samt inkluderar smarta sensorer, big-data analys, diagnostik, prognostik och resonerande system. Projektet kommer att utforska kombinationen av maskininlärning och big-data-teknik, för att matcha taktiska behov mot underhållsresurser.

Start

2017-12-01

Planerat avslut

2021-02-27

Huvudfinansiering

Vinnova

Samarbetspartners

Luleå University of Technology, Saab

Projektansvarig vid MDH