Text

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

PROMPT - Professional Master’s in Software Engineering (step II, phase B&C)

Through the PROMPT project, we intend to establish a national training initiative with the goal of ensuring the supply of software-related advanced skills and innovation to Swedish industry.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

“Software is the soul of Swedish industry” is an expression of that software is a business-critical resource for large parts of Swedish industry and an important source of innovation and competitiveness. Through the PROMPT project, we intend to establish a national training initiative with the goal of ensuring the supply of software-related advanced skills and innovation to Swedish industry. PROMPT is an open initiative that welcomes the participation of other companies and institutions in addition to those already involved. A special focus will be on effective methods for flexible learning that allows participation rate independent of time and space. This will facilitate the participation also of corporate stakeholders.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

God utbildning. FN:s globala mål 4.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen