Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Machine learning in power devices and power systems

The project will support knowledge sharing and exchange between Mälardalen University (MDH) and ABB Corporate Research (in Västerås).

Avslutat

Start

2018-09-01

Avslut

2020-04-30

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

The project will support knowledge sharing and exchange between Mälardalen University (MDH) and ABB Corporate Research (in Västerås). MDH researcher and ABB experts will communicate and jointly investigate new opportunities of applying machine learning techniques in monitoring and management of power devices and power systems. The result of the project will lead to new research collaboration and projects between MDH and ABB for innovation of power system technologies with machine learning.

Till toppen