Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Internet-of-things and Cloud for Smart Manufacturing

Internet-of-things and Cloud for Smart Manufacturing

Huvudfinansiering

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Projektansvarig vid MDH