Text

Säkerhetskritisk teknik

Informationsdesign

Förnybar energi

Digitalisering

Resurseffektivisering

Heterogena system

Teknisk matematik

Robotik

Medicinsk teknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Redovisning och ekonomistyrning

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

Produkt- och produktionsutveckling

Lärande och optimering

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Industriell programvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Datakommunikation

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Design av realtidssystem

Cyber-fysisk systemanalys

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Artificiell intelligens och intelligenta system

INTERCONNECT: Integrering av TSN och äldre realtidskommunikation i predikterbara fordonsplattformar

Projektet har som mål att utveckla nya tekniker och verktyg för holistisk modellbaserad mjukvaruutveckling av förutsägbara fordonsplattformar som inkluderar äldre kommunikation och TSN.

Start

2021-06-30

Planerat avslut

2025-06-29

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Saad Mubeen

021-10 31 91

saad.mubeen@mdh.se

No partial template found

Många nya funktioner i moderna fordon använder sig av sensorer som genererar mycket stora datamängder (t.ex. lidar). Sensorer som ofta genererar flera hundra megabyte med data per sekund; data som behöver kommuniceras mellan fordonets datorer med förutsägbar och låg fördröjning. De framväxande standarderna: IEEE Time-Sensitive Networking (TSN) verkar vara en lovande lösning för klara denna kommunikation. TSN tillhandahåller ett höghastighetsnätverk med låga fördröjningar som också kan anslutas till äldre kommunikationsenheter och delsystem.

Detta projekt utforskar den nya möjligheten att integrera TSN och äldre, enklare, kommunikationsenheter för att skapa en attraktiv lösning för nästa generation av fordon. Dagens teknologi saknar dock en holistisk modellbaserad teknik för programvaruutveckling för, och tidsverifiering av, dessa integrerade kommunikationsenheter.

I INTERCONNECT kommer vi att utveckla nya tekniker, verktyg och en demonstrator av en holistisk modellbaserad utvecklingsmiljö fordonsmjukvara till förutsägbara plattformar som integrerar TSN och äldre kommunikationsenheter. Fördelarna för fordonsindustrin blir: mer kostnadseffektiv systemutveckling, bättre kvalitet på utvecklade funktioner till lägre kostnader, bättre nyttjandegrad av fordonens dator- och kommunikationsresurser. En viktig aspekt av projektkonsortiet är att det erbjuder en tydlig värdekedja som initieras från akademin (MDH); genom en verktygsutvecklare (Arcticus Systems); och slutligen, till en användare av tekniken (HIAB).


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen