Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Design av realtidssystem

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Lista forskningsområde design av realtidssystem

Heterogena system i realtid

Heterogena system i realtid.

Avslutat

Start

2015-11-02

Avslut

2018-11-02

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen