Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Gauss - Garanterad automationskommunikation under svåra störningar

The project investigates how safety in wireless communication can be guaranteed in spite of electromagnetic interference.

Avslutat

Start

2009-01-01

Avslut

2012-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen