Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tillförlitlig programvaruteknik

Välfärdsforskning

Future factories in the Cloud

FiC will provide generic solutions for Future factories in the Cloud in the form of an integrated set of techniques and generic tools for future smart products and production systems, including architectural templates for cloud based production; algorithms and tools for safe and secure communication and computation, specifically handling big-data; and techniques for efficient and predictable sharing of computation and communication resources.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Background

We envision future factories being designed by compositions of smart connected components, with a large part of the intelligence residing in the Cloud. This will enable increased flexibility and evolvability of manufacturing, as well as pave the way for new business models where production facilities can be accessible as cloud services.

Moving a large part of the production complexity to the Cloud has benefits in cost, energy efficiency, sharing of resources, increased flexibility, adaptability and evolvability, and provide in general a strong basis for innovation. There are however associated challenges, including providing efficient and predictable (safe and secure) computation and communication, and coping with the huge amounts of data needed to provide the envisioned intelligence. These challenges are particularly demanding in safety-relevant systems, such as transportation and manufacturing.

Goals of the project

FiC will provide generic solutions for Future factories in the Cloud in the form of an integrated set of techniques and generic tools for future smart products and production systems, including architectural templates for cloud based production; algorithms and tools for safe and secure communication and computation, specifically handling big-data; and techniques for efficient and predictable sharing of computation and communication resources. The research will be based on real usage scenarios and results demonstrated and evaluated in industrial contexts.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

God utbildning. FN:s globala mål 4.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen