Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Heterogena system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

DIGICOGS: DIGital Twins for Industrial COGnitive Systems through Industry 4.0 and Artificial Intelligence

In DIGICOGS, cutting-edge solutions will be achieved through data-driven analytics, real-time monitoring and intelligent adaptive prediction based on combination of information i.e, sensor data, domain and context. DIGICOGS comprises MDH (a research group), Seco Tools (supplier to process industry and to GKN Automotive) & GKN Automotive (manufacturing industry).

Projektets webbplats

Start

2020-04-15

Planerat avslut

2023-05-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Goal of the project

The goal of DIGICOGS is to provide a digital twin that combines sensor information, AI and machine learning and big data analytics that underpin the new wave of the industrial cognitive system.

DIGICOGS project tasks will be performed as several work packages (WPs) including different methodologies, such as determining the state of the art, studying the data, defining the use-cases, developing the tools and evaluating the results. The predictive analytic tools developed in DIGICOGS will assist operational operators, engineers and maintenance staff in fast & efficient process monitoring, predictive maintenance, improving productivity and energy efficiency.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Uppnå jämställdhet. FN:s globala mål 5.

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läs mer

Tillväxt och jobb. FN:s globala mål 8.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer
Till toppen