Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Heterogena system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Automation in High-performance Cyber Physical Systems Development

In A-CPS, we aim at providing a model-based framework for introducing automation in the software development of high-performance vehicular systems.

Avslutat

Start

2019-04-01

Avslut

2021-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Background

High-performance cyber-physical systems, like autonomous vehicles, are bringing computing into the new era of heterogeneous computing, where all future computing platforms are likely to have several different computational units. One main need for heterogeneity is the terrific data-throughput induced by contemporary vehicles functions. However, when different computational units are put together on a single board, one main challenge is to use the enormous computing capabilities, while still meeting several non functional properties like timeliness. In order to tackle the challenge of timing verification for high-performance vehicular systems, engineers not only need to write parallel software, but also cope with ad-hoc issues introduced by heterogeneity such as the allocation of computations to computational units. Today, this challenge is mainly addressed manually making the software development tedious, error-prone and inefficient.

Goals of the project

In A-CPS, we aim at providing a model-based framework for introducing automation in the software development of high-performance vehicular systems. The proposed framework will leverage industrial modelling languages and model transformations for providing automatic assessment of timing by means of model-based simulation, timing analysis and their interplay.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer
Till toppen