Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Digitalisering

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Programmeringsspråk

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

ATAC - Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive System (ITEA2/Vinnova)

A project to develop, enhance, and deploy high performance methods and tools for quality assurance of large and distributed software-intensive systems.

Avslutat

Start

2011-09-30

Avslut

2014-09-29

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen