Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

ARTIMATION - Genomskinlig artificiell intelligens och automation till flygledningssystem

Forskningsprojektet ARTIMATION fokuserar på att undersöka AI (artificiell intelligens) metoder, baserade på domänen XAI (Explainable Artificial Intelligence), för att förutsäga lufttransporttrafik och optimera trafikflöden. Säkerhet är den viktigaste pelaren för flygtrafikledning, och ingen svart låda-process kan införas i en beslutsprocess när människolivet är inblandat.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Mobyen Uddin Ahmed

021-10 73 69

mobyen.ahmed@mdh.se

No partial template found

Syfte

Syftet med forskningsprojektet ARTIMATION är att hjälpa ATM-operatörer baserat på XAI-domänen.

I projektet ingår undersökning av specifika funktioner såsom livslångt maskininlärning, datadriven berättande, fördjupad analys, visualisering, hjärn-datorgränssnitt (BCI) och användarcentrerad AI för att göra AI-systemet mycket användbart för operatörer av ATM-system.

Projektmål

De transparenta AI-modellerna med förklarbara beslut som tillhandahålls av ARTIMATION kommer att vara till hjälp för ATM-operatörerna.

Till toppen