Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Forskargruppen ChiP

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Heterogena system

Human

Hållbart arbetsliv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Mälardalen INteraction and Didactics (MIND)

NMP – nya managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Välfärdsforskning

Långvarigt självständigt liv

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer

Start

2016-09-01

Huvudfinansiering

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Medfinansiering

MDH

Samarbetspartners

Eskilstuna kommun, Region Sörmland, Västerås Stad, Region Västmanland

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

+4616153725

anna-lena.almqvist@mdh.se