Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Produkt- och produktionsutveckling

Datakommunikation

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Heterogena system

Hållbart arbetsliv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Human

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen