Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Systematisk litteraturstudie av empatiforskning

I projektet analyseras existerande empatiforskning för att skapa en översiktlig kunskapsbas inom fältet.

Avslutat

Start

2018-03-01

Avslut

2020-09-18

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen