Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Systematisk litteraturstudie av empatiforskning

I projektet analyseras existerande empatiforskning för att skapa en översiktlig kunskapsbas inom fältet.

Avslutat

Start

2018-03-01

Avslut

2020-09-18

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
Till toppen