Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Systematisk litteraturstudie av empatiforskning

I projektet analyseras existerande empatiforskning för att skapa en översiktlig kunskapsbas inom fältet.

Start

2018-03-01

Planerat avslut

2020-09-18

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i psykologi

Jakob Håkansson

+4616153266

jakob.hakansson@mdh.se