Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Surf - Studie om sjuksköterskors arbete med uppringare som ringer frekvent

Vissa uppringare ringer oftare än andra till 1177- Vårdguiden på telefon. Det finns olika anledningar till att ringa ofta, såsom långvarig sjukdom, psykisk ohälsa och ensamhet. Dessa samtal kan upplevas stressande och tidskrävande ur både ett uppringar- och ett sjuksköterskeperspektiv, och kan minska tillgängligheten för andra uppringare. Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet. Kunskap från projektet kan användas som ett underlag för en intervention för sjuksköterskor på 1177 för att förbättra vård per telefon till frekventa uppringare.

Start

2016-09-01

Planerat avslut

2024-08-31

Huvudfinansiering

MDH

Samarbetspartners

1177-vårdguiden

Projektansvarig vid MDH

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen