Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vård, återhämtning och hälsa

Studenters lärande inom psykiatrisk vård

Projektets övergripande syfte är att studera hur studenter inom psykiatrisk vård kan utvecklas i sin yrkesroll och få stöd att integrera teori och praktik. Här ingår bland annat delprojektet "Utveckling av en återhämtningsfokuserad läroplan för psykiatrisk omvårdnad", som fokuserar utveckling och implementering av en ny utbildningsplan inom specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatrisk vård. 

Start

2015-01-01

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Lena Wiklund Gustin

021-10 73 32

lena.wiklund@mdh.se

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen