Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Långvarigt självständigt liv

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Syftet är att undersöka sjuksköterskors kompetens inom farmakovigilans (att upptäcka, utvärdera, förstå och förhindra läkemedelsbiverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem). Projektet syftar också till att utvärdera sjuksköterskors användning av ett datoriserat beslutsstöd som kan användas vid läkemedelsövervakning. Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för en säker läkemedelshantering och därmed främja patientsäkerheten.

Avslutat

Start

2012-09-03

Avslut

2017-08-31

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Lene Martin

lene.martin@mdh.se

Till toppen