Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Självmedkänsla, stress-reducering och återhämtning

Projektet syftar till att modifiera ett grupprogram på kognitiv, relationell grund som ursprungligen utvecklats för gruppbehandling av personer som varit långtidssjukskrivna för utmattningsdepression så att det kan användas i förebyggande syfte och för att minska symtom på utmattning och öka självmedkänsla hos personen som lider av arbetsrelaterad stress utan att vara sjukskrivna.

Avslutat

Start

2014-05-01

Avslut

2017-12-31

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

016-15 37 53

margareta.asp@mdh.se

I ett första skede får personer som tillhör målgruppen genomgå det ursprungliga programmet. På basen av deras erfarenheter av vad som varit hjälpsamt och mindre hjälpsamt modifieras programmet till målgruppens behov varefter det prövas på nytt, först i mindre, sedan i större skala och i olika kontext. I modifieringsprocessen ingår också en Delphi-studie där forskare och kliniker med erfarenhet av denna typ av problematik och behandling tar del av och kommer med input till modifieringen.

Till toppen