Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Situationen för anhörigvårdare till patienter med hjärtsvikt och deras betydelse för sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt

Projektets övergripande syfte är att undersöka anhörigvårdares situation i omvårdnaden av en närstående med hjärtsvikt samt identifiera åtgärder för att underlätta anhörigvårdares situation.

Avslutat

Start

2012-09-01

Avslut

2017-08-31

Huvudfinansiering

Landstinget Västmanland

Projektansvarig vid MDH

Lene Martin

lene.martin@mdh.se

Syften i de fyra delstudierna är: 1) att undersöka anhörigas erfarenheter och behov i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt; 2) att undersöka sjuksköterskors uppfattning om anhörigas situation i rollen som anhörigvårdare till en närstående med hjärtsvikt samt sjuksköterskors förslag på åtgärder för att underlätta anhörigvårdares situation; 3) att undersöka sjuksköterskors uppfattning om familjens betydelse i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med hjärtsvikt och att identifiera faktorer som förutsäger de mest stödjande attityder; 4) att undersöka effekter och genomförbarhet av sjuksköterskeledda hälsostödjande familjesamtal via telefon med patienter med hjärtsvikt och deras anhörigvårdare.

Aktiviter som ingår i projektet är individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, webbenkät och intervention. Intervjuerna genomfördes i Västmanland och webbenkäten genomfördes nationellt.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen