Text

Forskargruppen ChiP

Reproduktiv livsplan för unga

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal. 

Start

2019-09-01

Planerat avslut

2025-12-31

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor vårdvetenskap

Magdalena Mattebo

+4621103108

magdalena.mattebo@mdh.se

Det blir allt vanligare att föda barn senare i livet i Sverige såväl som i övriga Västvärlden. En större andel kvinnor och män planerar barn senare i livet, förmodligen utan att vara fullt medvetna om den ökade risken för infertilitet och graviditetskomplikationer. Det finns behov av att informera personal och allmänheten om de ökade riskerna med ökade ålder vid barnafödande. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla, utvärdera och utforska ett samtalsunderlag, som kallas reproduktiv livsplan, bland unga. Syftet är också att utforska inställning till att diskutera reproduktiv livsplan både bland unga och personal.