Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK)

Övergripande syfte är att utöka kunskapen om unga kvinnors egen förståelse och erfarenhet av psykisk ohälsa.

Avslutat

Start

2017-08-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Gunnel Östlund

016-15 36 04

gunnel.ostlund@mdh.se

Kvantitativa frågeställningar: Hur ser sambanden ut mellan unga kvinnors psykiska hälsa och deras sociala stöd samt erfarenhet av relationsvåld, kränkningar i skolmiljön eller via nätet och sociala media, särbehandling på grund av kön, samt pornografikonsumtion?

Kvalitativ frågeställning: Vilka subjektiva erfarenheter har unga kvinnor av psykisk ohälsa och vad innehåller den utifrån deras perspektiv?

Mål: Stödja unga kvinnor att påverka och förändra villkoren för psykisk hälsa enligt deras egen förståelse av fenomenet.

Aktiviteter: Datainsamling via enkät och fokusgrupper i grundskolan med uppföljande möten med de unga kvinnorna efter ca en termin. Återkoppling till skolor och föräldrar av resultaten på gruppnivå.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen