Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Värdedriven innovation och framsyn

Algebra och Analys med tillämpningar

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NMP – nya managementpraktiker

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Datakommunikation

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskargruppen ChiP

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling

Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration.

Avslutat

Start

2017-03-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Samhällskontraktet

Samarbetspartners

HVV/fil. dr Mehrdad Darvishpour (projektledare) HVV/docent Ildikó Asztalos Morell  EST/docent Magnus Hoppe  UKK/professor Niclas Månsson

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

016-15 36 86

mehrdad.darvishpour@mdh.se

Projektbeskrivning

Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Under fyra års tid kommer forskare vid MDH att följa ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland. Studien fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv. Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.

I arbetsgruppen representeras samtliga verksamhetsområden inom Samhällskontraktet: hälsa och välfärd, skolutveckling, hållbar samhällsutveckling samt framtidens arbetsliv.

Det första delprojektet kommer att avrapporteras i slutet av 2017. Det planeras också ett öppet seminarium kring projektets resultat under våren 2018. Om projektet får fortsatt finansiering är planen att forskningen kommer att pågå under ytterligare tre år för att följa ungdomarnas integration och jämställdhetsutveckling.

 

Projektdeltagare

HVV/fil. dr Mehrdad Darvishpour (projektledare)

HVV/docent Ildikó Asztalos Morell

EST/docent Magnus Hoppe

UKK/professor Niclas Månsson

Till toppen