Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Metasyntes om återhämtning

Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.

Start

2019-09-01

Planerat avslut

2022-06-30

Huvudfinansiering

Mälardalens högskola

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Lena Wiklund Gustin

021-10 73 32

lena.wiklund@mdh.se

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

016-15 37 53

margareta.asp@mdh.se

Bakgrund

Genom att syntetisera resultat från kvalitativa studier är det möjligt att synliggöra vilken innebörd som tillskrivs återhämtning i skilda sammanhang, och på så vis också utveckla en fördjupad förståelse för återhämtning som process. I ett första skede fokuserar våra metasynteser, som genomförs av flera mindre konstellationer av forskargruppens medlemmar, forskning om patienters erfarenheter av återhämtning i skilda kontext. Resultatet förväntas bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas.

Projektmål

Målet är att skapa en grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas i olika kliniska kontext.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen