Text

Välfärdsforskning

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor

Start

2017-01-01

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

016-15 37 25

anna-lena.almqvist@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen