Text

Välfärdsforskning

KÖP-projektet - Kunskapsöversikt för praktiker, område ”Äldre”

Uppdraget från MKHV var att genomföra denna kunskapsöversikt för att ge underlag till kommuner och landsting att arbeta utifrån ”best practice” i evidensbaserad äldreomsorg. I slutfasen av projektet kom studien att fokusera på personer som har demens - vad är ”best practice” från deras synvinkel?

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2020-08-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Els-Marie Anbäcken

016-15 34 78

els-marie.anbacken@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen