Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO)

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling. Resultaten bygger på empiriska data från kontorsbaserade interventionsstudier som kommer att utformas och analyseras tillsammans med aktörer på kontorsmarknaden samt en storskalig befolkningsbaserad kohortstudie av kontorsarbetare.

Start

2020-10-01

Planerat avslut

2024-09-30

Huvudfinansiering

KKS Synergi

Medfinansiering

MDH

Samarbetspartners

NCC Property Development, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, Stargo

Projektansvarig vid MDH

Professor i folkhälsovetenskap

Katarina Bälter

021-15 17 53

katarina.balter@mdh.se

Idag arbetar cirka 60% av arbetskraften på kontor och kontor är en potentiell arena för att främja hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa. Digitaliseringen gör att vi kan arbeta oavsett tid och rum och arbetet utförs ofta i gränsöverskridande samarbetsprojekt och nätverk, vilket kan leda till att gränserna mellan arbete och privatliv har suddats ut. Detta påverkar kontorens utformning där t.ex. aktivitetsbaserade flexkontor uppmuntrar digitalt kontorsarbete, även kallat New Ways of Working. Denna typ av kontor och arbetssätt påstås främja miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, eftersom det optimerar användningen av kontorslokaler.

Även om forskning visar att aktivitetsbaserade flexkontor har lyckats minska kontorsutrymmen för företag, visar det också att de anställdas beteende inte har förändrats i linje med konceptet New Ways of Working. Dessutom har det föreslagits att konceptet New Ways of Working bör utvidgas och omfatta främjandet av hållbar och långsiktig hälsa bland anställda.


Projektets syfte

Ett paradigmskifte på kontorsmarknaden är på väg och många av de stora aktörerna vill sätta människan i centrum istället för att se fastigheten som en finansiell transaktion. Syftet med projekt är att utveckla ett koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och en livsstil samt bidrar till en hållbar utveckling.


Tre delstudier

Projektet består av tre delprojekt som kommer att bidra med kunskap till synergikomponenten i projektet, dvs. koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO). De tre delprojekten är:

  • Delprojekt 1: En interventionsstudie om hållbar livsstil på jobbet. Syftet är att skapa medarbetardrivna lösningar för att skapa en hållbar livsstil och hälsa med fokus på matvanor och fysisk aktivitet.
  • Delprojekt 2: Grönt kontorsarbete - utveckla hållbart kontorsarbete i gröna miljöer både inomhus och utomhus. Arbetet kommer att resultera i samproducerat koncept för grönt kontorsarbete som främjar individuella och kollektiva arbetsuppgifter samt återhämtning under arbetsdagen.
  • Delprojekt 3: En befolkningsbaserad studie om hälsa bland kontorsarbetare. Genom att analysera data från en stor kohortstudie (n = 50 000) kommer vi att lära oss om mer om hälsa och välbefinnande bland personer som arbetar på kontor och identifiera nya och relevanta forskningsfrågor.

Projektet är initierat av det nya och strategiska fokusområdet ”Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa” vid Akademin för hälsa, vård och social välfärd (HVV) vid Mälardalens universitet (MDH) och samproduceras tillsammans med innovativa och ledande företag inom kontorsbranschen: NCC, Castellum, Helio, Naava, GoToWork, Tenant and Partner, Matters Group, och Stargo. Vi samarbetar även med forskare vid Akademin för innovation, design och teknik (IDT) vid MDH, samt forskare vid Linköpings universitet, Oxford University och Stanford University. Projektet kommer även att berika flera utbildningsprogram på kandidat-, master- och doktorandnivå på MDH genom att bygga broar mellan forskning och utbildning.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen