Text

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Interreg Central Baltic, EU projektet NURED

Projektets övergripande syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2019-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

ACRADA yrkeshögskola i Helsingfors är leading partner .

MDH, HVV är partner tillsammans med Riga Stradina universitet och Tallinn Health Care college. Projektets övergripande syfte är att utveckla alternativ/kurser till utbildningar som utbildar hemvårdspersonal i Finland, Estland, Lettland och Sverige. Delprojekten omfattar aktiviteter för att utveckla kurser med målgruppen studenter som utbildas för verksamhet inom hemvård eller vård- och omsorg i hemmiljö. Kursinnehåll är arbetsmiljö, stresshantering, tidsplanering, ergonomi, IKT i utbildning och stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det svenska delprojektet har fokus på utbildning inom området stöd och service till personer med intellektuellfunktionsnedsättning. Externa samarbetspartners i delprojektet är:

  • Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun (Marie Skoghill, Anders Lindström och Karin Löwenborg).
  • Rinmangymnasiet i Eskilstuna (Catrin Lundberg, Carola Lundmark Persson och Annika Rosberg).
  • Komvux Eskilstuna (Eva Jansson).

 

Projektaktiviteter

Vår 2017

Enkätstudie om anställdas erfarenheter av sin arbetsmiljö och innehåll i vård- och omsorgsutbildningar vad gäller området intellektuell funktionsnedsättning.

 

Vår och höst 2017

Skapande av webb-version av PFA utbildning (Pedagogiskt Förhållnings- och arbetssätt).

 

Vår 2018

Pilottest och utvärdering av web–PFA.

 

Höst 2018 och vår 2019

Rapportering och spridning av resultat.

 

Till toppen