Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

IHR Intensiv hemrehabilitering

Forskningsprojektet avser att kartlägga multidimensionell hälsa bland äldre vuxna (65+) som erhåller intensiv hemrehabilitering jämfört med en kontrollgrupp som erhåller traditionella omsorgsinsatser. Dessutom avser projektet belysa äldres perspektiv på interventionen och interprofessionella teamets beskrivningar av rehabiliteringsåtgärderna i interventionen. Projektet har en mixed-methods-design; där en randomiserad interventionsstudie kombineras med efterföljande kvalitativa intervjuer med de äldre samt processutvärdering av interventionen. 

Avslutat

Start

2015-10-01

Avslut

2018-10-01

Huvudfinansiering

MKHV

Projektansvarig vid MDH

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

016-15 37 53

margareta.asp@mdh.se

Till toppen