Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vård, återhämtning och hälsa

IHR Intensiv hemrehabilitering

Forskningsprojektet avser att kartlägga multidimensionell hälsa bland äldre vuxna (65+) som erhåller intensiv hemrehabilitering jämfört med en kontrollgrupp som erhåller traditionella omsorgsinsatser. Dessutom avser projektet belysa äldres perspektiv på interventionen och interprofessionella teamets beskrivningar av rehabiliteringsåtgärderna i interventionen. Projektet har en mixed-methods-design; där en randomiserad interventionsstudie kombineras med efterföljande kvalitativa intervjuer med de äldre samt processutvärdering av interventionen. 

Start

2015-10-01

Planerat avslut

2021-12-30

Huvudfinansiering

Forte, Samhällskontraktet

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Lena-Karin Gustafsson

016-15 37 45

lena-karin.gustafsson@mdh.se

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen