Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Medicinsk teknik

Robotik

Datakommunikation

PREVIVE

Välfärdsforskning

IHR - Äldres mångdimensionella hälsa: en randomiserad kontrollerad studie av hemvård i en kommun med kvalitativa åtgärder för att följa upp interventionen

Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer jämfört med traditionella omsorgsinsatser. Projektet belyser även äldre personers perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Avslutat

Start

2015-12-01

Avslut

2020-06-01

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Lena-Karin Gustafsson

016-15 37 45

lena-karin.gustafsson@mdh.se

No partial template found

Projektet intensiv hemrehabilitering (IHR) har designats som en intervention där forskningspersonerna, som är äldre (65+) som ansökt om omvårdnadsinsatser i den kommunala hemtjänsten fått intensiv hemrehabilitering utfört av ett interprofessionellt team. Resultaten har sedan jämförts med en kontrollgrupp som fått sedvanlig hemtjänst. Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av den intensiva hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland de äldre jämfört med traditionella omsorgsinsatser.

Dessutom har projektet avsettt belysa äldres perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Projektmål

Forskningsprojektet har avsett utvärdera effekter av intensiv hemrehabilitering genom att mäta multidimensionell hälsa bland äldre personer jämfört med traditionella omsorgsinsatser. Projektet belyser även äldre åersoners perspektiv på den erhållna interventionen samt erfarenheter och upplevelser hos det interprofessionella teamet.

Till toppen