Text

Datakommunikation

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbart arbetsliv

Human

IACTA-app:en – ett interaktivt sätt att möjliggöra yngre barns (3–5 år) delaktighet i vårdsituationer

Övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla en applikation, tänkt för användning i läsplatta, vilken möjliggör delaktighet i vårdsituationer för barn i ålder 3–5 år.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Vilka mål har projektet?

Att färdigställa applikationen så att det är användbar för barn och vårdpersonal. Användningsområdet fokuserar på en primärvårdskontext /VC/BVC/närakutmottagningar.

Vilka aktiviteter ingår i projektet?

Iterativa utveckling av applikationen med hjälp av barn i förskoleåldern som använder och utvärderar successivt mer avancerad design/innehåll av applikationen.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer
Till toppen