Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

IACTA-app:en – ett interaktivt sätt att möjliggöra yngre barns (3–5 år) delaktighet i vårdsituationer

Övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla en applikation, tänkt för användning i läsplatta, vilken möjliggör delaktighet i vårdsituationer för barn i ålder 3–5 år.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Maria Harder

021-10 16 12

maria.harder@mdh.se

No partial template found

Vilka mål har projektet?

Att färdigställa applikationen så att det är användbar för barn och vårdpersonal. Användningsområdet fokuserar på en primärvårdskontext /VC/BVC/närakutmottagningar.

Vilka aktiviteter ingår i projektet?

Iterativa utveckling av applikationen med hjälp av barn i förskoleåldern som använder och utvärderar successivt mer avancerad design/innehåll av applikationen.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer
Till toppen