Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Långvarigt självständigt liv

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Syftet med projektet är att arbeta fram en sammanfogad modell som kan användas för att visa på att en form av hälso- och välfärdsteknik och välfärdsteknik lösning ger XX möjliga kvalitativa, kvantitativa effekter. Det vill säga en modell som i praktisk användning inom landstingens och kommunernas verksamheter kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå, organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi) vid införande av en hälso- och välfärdsteknik lösning.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2020-08-31

Huvudfinansiering

SKL via Nationella hjälpmedelschefs nätverket, Samhällskontraktet och Regionförbundet Sörmland.

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Christine Gustafsson

016-15 34 69

christine.gustafsson@mdh.se

Enkelt framställat kan HV3D beskrivas att ha som mål att besvara nedanstående frågor:

  • Vad är kostnader för att implementera nya hjälpmedel och välfärdsteknik i vård och omsorg och hur kan dessa beräknas?
  • Hur ska organisationer/strukturer se ut för att för bästa resultat vid införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik?
  • Vad ger dessa hjälpmedel och välfärdsteknik för individuella värden för användarna (patient/brukare, anhöriga och personal) vad gäller till exempel trygghet, aktivitet, självständighet, funktion, delaktighet, livskvalitet och välbefinnande?

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Genomförande och partnerskap. FN:s globala mål 17.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen