Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Fysisk träning för personer med diabetes i Thailand

Projektet syftar till att undersöka om och i så fall hur fysisk träning kan förbättra hälsan hos personer med diabetes i Thailand. Inledningsvis görs en intervjustudie där personer med diabetes berättar om sin syn på träning, därefter planeras en interventionsstudie där effekterna av träning undersöks.

Avslutat

Start

2016-08-23

Avslut

2017-06-30

Huvudfinansiering

Folkhälsoministeriet i Thailand

Projektansvarig vid MDH

Professor i sjukgymnastik

Anne Söderlund

+4621151708

anne.soderlund@mdh.se