Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Fysisk aktivitet och stillasittande under Covid-19-pandemin

Syftet med projektet är att undersöka hur COVID-19 pandemin och dess konsekvenser med social och fysisk distansering påverkar människors fysiska aktivitet och stillasittande.

Start

2020-12-01

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i fysioterapi

Maria Elvén

021-10 31 09

maria.elven@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen