Text

Välfärdsforskning

Frivillighetens arena – mångfald, identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.

Start

2017-09-05

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Jessica Holmgren

016-15 34 12

jessica.holmgren@mdh.se

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen