Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Föräldraskap i familjer med två mammor - bemötande och stöd från mödra- och barnhälsovård

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård.

Start

2014-06-11

Planerat avslut

2022-06-11

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

016-15 37 25

anna-lena.almqvist@mdh.se

No partial template found

Studien kommer att leda till ökad kunskap och förståelse för hur barnmorskor och specialistsjuksköterskor bemöter familjer med två mammor. Föräldrarna kan bidra till ökad förståelse genom sina delade erfarenheter av föräldraskap. Målet med forskningsprojektet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen