Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Forskargruppen ChiP

Föräldraskap i familjer med två mammor - bemötande och stöd från mödra- och barnhälsovård

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård.

Start

2014-06-11

Planerat avslut

2022-06-11

Huvudfinansiering

MDH

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

016-15 37 25

anna-lena.almqvist@mdh.se

Studien kommer att leda till ökad kunskap och förståelse för hur barnmorskor och specialistsjuksköterskor bemöter familjer med två mammor. Föräldrarna kan bidra till ökad förståelse genom sina delade erfarenheter av föräldraskap. Målet med forskningsprojektet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar.

Till toppen