Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Forskargruppen ChiP

Etnicitet och särskilt stöd i förskolan

Barn med annan etnisk bakgrund än svensk är överrepresenterade bland barn med beteendeproblem i förskolan, men får mer sällan särskilt stöd. Barn med annan etnicitet är även mindre engagerade i aktiviteter som främjar lärande och mer sällan involverade i positivt samspel, vilket ökar risken för psykisk ohälsa och skolsvårigheter.

Start

2017-01-01

Planerat avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

FORTE

Medfinansiering

Majblomman

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i psykologi/Prodekan

Lena Almqvist

021-10 31 97

lena.almqvist@mdh.se

Särskilt stöd till barn med beteendeproblem i förskolan är sällan fokuserat på att öka barns engagemang. I projektet studeras därför samband över tid mellan beteendeproblem, engagemang och särskilt stöd för barn med annan etnicitet i förskolan. Personal och barn observeras i grupper med olika antal barn med annan etnicitet. Intervjuer genomförs för att studera hur personal tolkar riktlinjer och organiserar särskilt stöd för barn med annan etnicitet. Barn med annan etnicitet intervjuas om hur de upplever egna svårigheter och förmågor i relation till engagemang och stöd från personalen.

Till toppen