Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Personcentrerad vård och kommunikation

En integrativ litteraturstudie om sjuksköterske-patient kommunikation: ett behov av framtida vägledning inom omvårdnad

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Start

2020-01-01

Huvudfinansiering

MDH

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i vårdvetenskap

Jessica Höglander

021-10 16 05

jessica.hoglander@mdh.se

Kommunikation är en viktig del av vård och mänsklig interaktion. Trots vikten av kommunikation i interaktionen mellan sjuksköterska och patient, är kunskapen om den dagligt förekommande kommunikationen sparsam. Inom omvårdnadsforskning är det vanligare att intervjua sjuksköterskor och patienter om deras kommunikation än att studera den faktiska kommunikationen i interaktionen dem emellan. Med denna studie vill vi skapa en översikt över tidigare publicerad forskning om naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter för att få grepp om det senaste inom detta område, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning.

Målet med projektet är att skapa kunskap om forskning inom området, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning. 

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer
Till toppen