Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Personcentrerad vård och kommunikation

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

En integrativ litteraturstudie om sjuksköterske-patient kommunikation: ett behov av framtida vägledning inom omvårdnad

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient. 

Start

2020-01-01

Planerat avslut

2021-10-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Kommunikation är en viktig del av vård och mänsklig interaktion. Trots vikten av kommunikation i interaktionen mellan sjuksköterska och patient, är kunskapen om den dagligt förekommande kommunikationen sparsam. Inom omvårdnadsforskning är det vanligare att intervjua sjuksköterskor och patienter om deras kommunikation än att studera den faktiska kommunikationen i interaktionen dem emellan. Med denna studie vill vi skapa en översikt över tidigare publicerad forskning om naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter för att få grepp om det senaste inom detta område, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning.

Målet med projektet är att skapa kunskap om forskning inom området, för att möjliggöra vidareutveckling av klinisk omvårdnad, utbildning och forskning. 

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen