Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens

Projektet syftar till att kartlägga om och hur medvetenhet om att aspekter som kön, genus, ålder och etnicitet påverkar bedömning och åtgärder vid samtal till den nationella sjukvårdsrådgivningen 1177.

Avslutat

Start

2010-01-01

Avslut

2016-12-31

Huvudfinansiering

Vetenskapsrådet

Projektansvarig vid MDH

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Vidare att utveckla ett instrument som mäter medvetenhet och dessa aspekter, samt testa en utbildningsinsats för telefonsjuksköterskor för att öka medvetenheten om deras påverkan i arbetet. Kartläggningen visar att 1177 främst nyttjas av medelålders svenskafödda kvinnor. Män som ringer får dock oftare hänvisning till läkare, medan kvinnor får råd. ett instrument har utvecklas och testats i ett befolknings-samt ett studentmaterial. Vidare har en utbildningsinsats testats i ett pilotprojekt. Preliminära fynd tyder på att telefonsjuksköterskor fann utbildningen värdfullt och att deras medvetenhet ökat.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Säkerställa hälsa. FN:s globala mål 3.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Läs mer

Minskad ojämlikhet. FN:s globala mål 10.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Läs mer
Till toppen