Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Förnybar energi

VA-kluster Mälardalen

Detta forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet är ett samarbete mellan forskare och VA-organisationer.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2016-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Medfinansiering

Mälarenergi, Käppalaförbundet, Eskilstuna Strängnäs energi och miljö, Tekniska verken, Norrköping vatten och avfall, Växjö kommun, Syvab, Uppsala vatten och avfall, Örebro kommun, Stockholm vatten och avfall

Samarbetspartners

IVL, RISE, Uppsala universitet, KTH, Lunds universitet, SLU

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Beskrivning av projektet

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. Mälardalsklustret arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor och universitet. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i Mälardalsregionen.

Klustret arbetar i första hand för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VA-organisationerna i Mälardalsregionen med omnejd och övriga Sverige. Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande.

Vår styrka är att personal på reningsverk och forskare tillsammans arbetar med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Utbildning för framtiden

På utbildningssidan arbetar klustrets deltagare för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Här är målsättningen att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

VA-kluster Mälardalens webbplatslänk till annan webbplats

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer

Vatten och sanitet. FN:s globala mål 6.

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen